Belt of Truth


This is one of the events during the Evangelization Rally last February 20, 2011. The chant of HOLD from Central 1, represents one of the Armor of God, the belt of Truth.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

FULL ARMOR OF GOD

Now's the time for God's people
to make a stand.
In the battle against evil
to Jesus Christ,
Our defender, the victor!

So get ready!
Put on the full armor of God.
Take courage, stand firm
And fight the good fight.
Be strong, He's Lord.
With great power and might.

//PUT ON THE FULL ARMOR OF GOD//2X

Coda:
The belt of Truth
Breastplate of Righteousness
Our ready boots
Helmet of Salvation
The Sword of the Spirit
God's word is in our hands.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

EXODUS 15

Source: Glory, Songs of Praise and Worship


D C G
The Lord is my strength and my song.
D C G
And He is become my salvation.
D
He is my God (2x)

C G D
And i shall prepare Him my heart (3x)
D C G D
The Lord, He shall reign, forever and ever. Amen! (2x)

C G D
And i shall prepare Him my heart. (3x)

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

SANTO NINO GUGMA MO

Santos nga Ginoo
Sa tanang panahon
Ikaw ang among Hari
Kagahapon ug karon
Sa tanan nga katuigan
Pagadaygon ka
Wala'y tupong ang pagmahal
Nga gihatag Mo

Koro:
Santo Nino, Santo Nino
Senyor Santo Nino
O daghang salamat sa kaayo Mo
Daygon sa kanunay ug
Simbahon ka gayud
Santo Nino, Santo Nino
Gugma ko

Hari sa kalipay
Hari nga gamay
Hatagan unta kami'g luna
Diha sa dughan Mo
Hari nga gamhanan
Hari sa tanan
Wala'y tupong ang pagmahal
Nga gihatag Mo.
Koro 2x

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

BATOBALANI SA GUGMA

Batobalani sa gugma
Sa daan tawo palangga 3x

Chorus:
KANAMO MALOOY KA UNTA
NGA KANIMO NANGILABA 2x

Dinhi sa siyudad sa Sugbo
ang matahum mong larawan.
Sa unang mga misionero
sa usang balay hipalgan.
Kanila ikaw nagpakita
gikan da sa imong gugma. Chorus

Giludhan ikaw gisimba
niadtong mga kaparian.
Sa tanan nga katawhan
sa mga ponoan nila.
Kay sa pagtan aw kanimo
Kristianos sila nahimo.Chorus

Ang singbahan gipatindog
niadtong mga tawhana,
aron ang larawan nimo
dunay usang puluy anan.
Ug didto gihangyo nila
nga kaluy an nimo sila.Chorus

Nangayo kami kanimo
nga ang matahum mong larawan
sa sulud sa kalag namo
makahimong puluy anan
kay sa tanan kinahanglan
Ikaw ang among dalangpan. Chorus

Labels: Lyrics, Songs

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

Hiney Mah Tov


Source: Glory, Songs of Praise and Worship

Intro: A Am C Bm Em

A Am Em
Hiney Mah tov umah naim,
C Bm Em
Shevet achim gam yachad. (Repeat)

Em
Hiney mah tov, hiney mah tov
C D Em
La la la, la la la la la la la. (Repeat)

A Am Em
Behold. how good and pleasant it is
C Bm Em
For the brethen to dwell together. (Repeat)

Em
In unity, to dwell in unity
C Bm Em
La la la, la la la la la la la. (Repeat)

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

SURE FOUNDATION

Source: Glory, Songs of Praise and Worship

Lord, we are your children
Chosen and called by your name
With one heart and purpose we gather
To glorify You and proclaim that

Chorus:
You, Lord are a sure foundation
We will not be afraid
When the storm comes,
We will not be shaken,
For by your hand we are saved,
O Lord by your hand we are saved.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS
Related Posts with Thumbnails